Image11

وبلاگ

خانهبلاگکانتر بانکی
کانتر بانکی

کانتر بانکی

کانتر بانکی

کانتر بانکی یا پیشخوان بانک یکی از موارد بسیار مهم در تجهیزات بانکی می باشد که تاثیر بسزایی در ارتباط
برقرار کردن ارباب رجوع و متصدی دارد.

در صورتی که کانتر ارتفاع کم تری داشته باشد تا وقتی ارباب رجوع پشت کانتر روی صندلی می نشیند بتواند ارتباط چشمی با
متصدی مربوطه برقرار کند تا در زمانی که کار آن در حال انجام است راحت تر زمان را سپری کند.

موارد استفاده کانتر

کانتر در مکان های مختلفی قابل استفاده و اجرا می باشد.
محیط هایی مانند دفتر پیشخوان ، بانک ، نمایشگاهها ، دفاتر آژانس هواپیمایی، شرکت های تجاری بزرگ ،
مراکز پزشکی و کلینیک ها و مطب ها و …. نیاز به کانترهای مناسب آن محیط را دارد .

در هر جایگاهی ارتفاع کانتر متفاوت است در مکان هایی مثل بانک متقاضی
روی صندلی می نشیند تا روند کاریش را طی کند
ولی در نمایشگاه و کلینیک متقاضی ایستاده است تا کارش انجام شود پس نیاز است که ارتفاع کانتر بیشتر
باشد تا نیاز به خم شدن نباشد و به راحتی صدای خود را به کارمند مد نظر برساند.

مزایای استفاده از کانتر

در ابتدای امر ظاهری زیبا و شکیل به محیط می دهد . کانتر این اجازه را به کارمندان
می دهد تا بتوانند به راحتی وسایل
مورد نیاز کار خود را مانند مانیتور که فضای زیادی می گیرد ، روی میز قرار دهند به طوری که خارج از دید
مراجعین نیز باشد همین امر می تواند محیطی مناسب را ایجاد کند که دارای نظم
خاص خودش باشد و هم نیاز طرفین را بر طرف کند.

ارسال دیدگاه