Image11

پارتیشن آلومینیومیبرچسب

خانهبرچسب های پست"پارتیشن آلومینیومی"

نیاز به داشتن فضای شخصی و آرام برای کارکنان در یک شرکت مسئله مهمی محسوب می شود. و یکی از متداول ترین روش ها برای تقسیم بندی و به وجود آوردن چنین فضایی ساخت دیوار است. اما این روش هم خرابی و شلوغی زیادی به

بهترین راهکار برای تبدیل یک محیط بزرگ اداری به چندین قسمت (پارت) جداگانه به منظور ایجاد حریم خصوصی بین کارمندان ، استفاده از پارتیشن اداری می باشد. پارتیشن ها انواع مختلفی دارند که در این مطلب به بررسی ویژگی ها و مزایای استفاده از پارتیشن