Image11

مدیا باکسبرچسب

خانهبرچسب های پست"مدیا باکس"

مدیا باکس مدیا باکس یا همان سوکت های رو میزی که به صورت توکار بر روی میز نصب می شود و با میز هم سطح می شود و با یک دکمه به حالت آسانسوری باز می شود و کاربر اجازه استفاده از آن را پیدا می کند. در سالن