Image11

روکش مصنوعیبرچسب

خانهبرچسب های پست"روکش مصنوعی"

انواع روکش mdf انواع روکش mdf روکش ها را می توان به دو گروه تقسیم کرد از قبیل : روکش طبیعی ( چوبی ) : روکش چوبی از لایه های نازک چوب درست می شود که طی فرآیندی معمولاً پس از پخت چوب در بخار یا آب داغ، گرده