Image11

رنگ آنادایزبرچسب

خانهبرچسب های پست"رنگ آنادایز"

رنگ آنادایز رنگ آنادایز جزء رنگ های آلومینیوم است که در این پروسه الکتروشیمیایی آلومینیوم به اکسید آلومینیوم تبدیل می شود. نوع دیگری از رنگ آلومینیوم ، رنگ های پودری الکترواستاتیک است که این دو تفاوت هایی با هم دارند. پوشش آنادالیز چگونه است ؟ آلومینیوم را در تانکی