Image11

دیوایدر شیشه ایبرچسب

خانهبرچسب های پست"دیوایدر شیشه ای"

دیوایدر شیشه ای دیوایدر شیشه ای یا آکوستیک جزء طراحی های مدرنی هستند که امروزه بسیار همه گیر بوده و در بیشتر دفاتر و مراکز اداری می توان آن ها را مشاهده کرد. محیط های باز اداری امروزه بسیار مورد پسند واقع شده اما برای جداسازی محیط کارمندان نیاز