Image11

دیوارکوب آکوستیکبرچسب

خانهبرچسب های پست"دیوارکوب آکوستیک"

دیوارکوب آکوستیک  دیوارکوب آکوستیک بسیار کاربردی بوده و می تواند به جلوگیری از بروز صداهای اضافی به محیط و ایجاد آرامش کمک شایانی کند. عواملی مانند دیوار های پیش ساخته ، آجر های سفالی ، سقف کاذب با کناف باعث شده است تا نشت صدا به وجود آید. یک راهکار