Image11

خصوصیات صندلی دانش آموزیبرچسب

خانهبرچسب های پست"خصوصیات صندلی دانش آموزی"

صندلی دانش آموزی که به آن صندلی محصلی، آموزشی یا صندلی دانشجویی نیز گفته می شود. بیشترین کاربرد آن در مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه ها می باشد. به دلیل طراحی خاص این نوع صندلی که نشانه بارز آن وجود میز تحریر کوچکی در قسمت