آکوستیک کاری

آکوستیک کاری

صدای ناهنجار جزء عواملی است که می تواند باعث صلب آسایش و آرامش برای خودتان و دیگران شود بنابراین محیط مورد نظر آکوستیک کاری می شود تا از ورود و خروج...

ادامه مطلب

دیوارکوب آکوستیک

دیوارکوب آکوستیک

دیوارکوب آکوستیک  دیوارکوب آکوستیک بسیار کاربردی بوده و می تواند به جلوگیری از بروز صداهای اضافی به محیط و ایجاد آرامش کمک شایانی کند. عواملی مانند دیوار های پیش ساخته ، آجر های...

ادامه مطلب