پارتیشن۸۵۰دوجداره باشیشه تک

صفحه اصلیMDFپارتیشنپارتیشن۸۵۰دوجداره باشیشه تک

پارتیشن ۸۵۰ دو جداره با شیشه تک

پارتیشن اداری مدل های  K850

کلیه صفحات ام دی اف یا نئوپان ۱۶ میلیمتر
دارای قابلیت نصب پرده کرکره ولومی
تولید شیشه با سه طرح ساده ، راه مات و سند بلاست شده که Tempered glass می باشد.

عمقعرضارتفاعکد محصول
۱۲۸۸۲۰۰K850
۱۲۸۸۲۰۰K851
۱۲۸۸وابسته به ارتفاع سقفK852
۱۲۸۸۲۰۰K853
۱۲۸۸وابسته به ارتفاع سقفK854
۱۲۸۸۲۰۰K855
۱۲۸۸۲۰۰K856
۱۲۸۸۲۰۰K857
۱۲۸۸۲۰۰K859

ابعاد: هرواحد پارتیشن با ابعاد H=200 L=88-73-63-53-43-33 D=12 می باشد.
رنگها: کلیه رنگهای نئوپان و ام دی اف
جنس: نئوپان و ام دی اف

دسته بندی :

تاریخ :