Image11

آبان 1400

خانه1400آبان

تعریف اکسسوری، به گروهی از لوازم جانبی گفته می شود که برای تزئین و زیباتر ساختن مجموعه ای بکار برده می شود. در واقع اکسسوری توجه به جزئیات است. که در ابتدا در دنیای مد و فشن مطرح شد. اکسسوری اداری مجموعه ای از لوازم

داشتن یک میز تحریر استاندارد در اتاق دانش آموز از جمله وسایل ضروری است. کارایی و نتیجه تلاش های دانش آموزان بسیار به تمرکز و راحتی آن ها هنگام درس خواندن وابسته است. خرید میزی که با سلیقه و دکوراسیون اتاق دانش آموز همخوانی داشته