Image11

پیشنهاد وانتقاد

خانهپیشنهاد وانتقاد


  فرم نظرسنجی مبلمان اداری نوژن

  نام شرکت/نماینده/مشتری: تاریخ نظرسنجی:نام تکمیل کننده :
  مشتری گرامی : با سلام احتراما ضمن تشکر از حسن انتخاب جنابعلی خواهشمند است در صورت امکان با تکمیل پرسشنامه ذیل ارزیابی خود را از شرکت نوژن اعلام فرمایید . بی تردید ارائه نظر شما موجب بهبودروند این شرکت و خدمات رسانی به مشتریان محترم خواهند شد.
  ردیفسوالاتنظراتتوضیحات
  1نظر خود را در مورد برخورد پرسنل نوژن بیان نمایید؟عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  2میزان رضایت شما از تحویل به موقع کالا چگونه است ؟عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  3کیفیت کالای نوزن را چگونه ارزیابی می کنید؟عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  4نظر خود را در مورد طراحی محصولات این شرکت بیان نمایید؟عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  5میزان رضایت خود را از رنگ محصولات این شرکت بیان نمایید؟عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  6نظر خود را در مورد بسته بندی محصولات این شرکت بیان نمایید؟عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  7میزان رضایت شما از کالای نصب شده چگونه است ؟عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  8قیمت محصولات نوزن را در مقایسه با سایر رقبا چگونه ارزیابی می کنید؟عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  9آیا محصولات این شرکت را به دیگران نیز پیشنهاد می دهید؟عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  10آیا حاظر هستید در صورت نیاز مجددا از این شرکت خرید نمایید؟عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
  11نقاط قوت و ضعف شرکت نوژن را در چه می دانید ؟
  12برای ارتقاء شرکت نوژن چه پیشنهادی دارید ؟