Image11

میز کنفرانس

خانهمیز کنفرانس

میز کنفرانس

اگر شما قصد خرید میز کنفرانس را دارید باید مشخصه های کلی این میز را به لحاظ کاربردی و ابعادی بدانید.

در واقع یکی از بخش های مهم شرکتهای خصوصی و سازمانها بخش اتاق جلسات و
کنفرانس میباشد ، که پرسنل در این گونه فضاها باهم به تبادل اطلاعات
و تصمیم گیری های مهم میپردازند.

میزها در اتاق کنفرانس یک عنصر بسیار مهمی میباشند
که نفرات شرکت دور این میز به صورت چهره به چهره به تعامل و ارتباط کاری میپردازند.

پس با توجه به این ویژگی هایی که ذکر شد دانستن نکات و تقسیم بندی ها و تیپ های مختلف آن حائز اهمیت است.

به لحاظ ابعادی برای شرکتهایی که نسبتا کوچک هستند و همینطور شرکتهای بزرگی
که اتاق های جلسات بزرگی را به این موضوعات اختصاص میدهند با توجه به نفراتی که باید در این
گونه فضاها بخشی از ساعات کاری خود را سپری کنند ، تیپ های مختلفی انتخاب میشود.

اشکال مختلف میز کنفرانس

از نظر شکلی این نوع میزها میتوانند به شکل بیضی ، دایره ، مربع ، مستطیل و
یا مربع کامل باشند که بسته به محدودیت های اتاق موجود و بسته به نوع کاربرد و نوع گرد هم آمدن
نفرات این نوع اشکال انتخاب میشوند.

انواع میز

یکی از مشخصه های اصلی در انتخاب این میزها ، کاربردی بودن و
همخوان بودن با نیاز مجموعه مورد استفاده کننده میباشد.

1. متصل به میزمدیریت

2. جدا

3. با طراحی های خاص

به لحاظ تعداد به 4.6.8 نفره و یا … تعداد نفرات بیشتر

ابعاد میزها چه سایزی باشند؟

شرکت نوژن سایز های مختلفی با توجه نیازهای متفاوت کاربران و
اتاق های جلسات را ارایه داده و به طور کلی میتوان گفت که در انتخاب سایز های میز
که براساس مثال : 6نفره یا 8نفره ویا بیشتر انتخاب شود و یا با توجه
به طراحی مختص و نفرات بیشتر که در پروژه مورد نیاز میباشد باید طراحی شود که استانداردهای
مشخص را نیز دارا میباشد.

به طور مثال برای فضایی که هر شخص جهت نشستن مورد نیاز میباشد
حداقل 70سانت میباشد که درصورتی که نیاز به این میز 12 نفره باشد درنتیجه
میتوان پیش بینی کرد که در هر طرف 6نفر باید بنشینند که هر نفر 70 سانت حدود سایز طولی
این میزباید 420 سانتیمتر باشد و سایز عرضی نیز برای هر نفر
حداقل 60 سانت در نظر میگیرند.

نکات دیگر انتخاب این میزها

روی سطح میزمیتوان از سطوح برآمده جهت تغییر سطح ساده میزاستفاده کرد
ضمن اینکه این فضا ها میتواند محل عبور کابل ها و ملحقات شبکه های عبور سیم و … باشند

در واقع سطح پله شکل روی میزهم میتواند کاربردی باشد و هم شکل میز را از سادگی
مطلق خارج کرده و رنگ دیگری روی آن اعمال کرد که جلوه میز را نیز بهتر کند.