میز کنفرانس

صفحه اصلیمیز کنفرانس

ویژگی های میز کنفرانس

اگر شما قصد خرید میز کنفرانس را دارید باید مشخصه های کلی این میز را به لحاظ کاربردی و ابعادی بدانید

در واقع یک از بخش های مهم شرکتهای خصوصی وسازمانها بخش اتاق جلسات وکنفرانس میباشد.که پرسنل در این گونه فضاها باهم به تبادل اطلاعات وتصمیم گیری های مهم میپردازند

میز های کنفرانس در اتاق های کنفرانس یک عنصر بسیار مهمی میباشند که نفرات شرکت دور این میز به صورت چهره به چهره به تعامل وارتباط کاری میپردازند.پس با توجه به این ویژگی هایی که ذکر شد دانستن نکات وتقسیم بندی ها وتیپ های مختلف آن حاِیز اهمیت است.

به لحا ابعادی برای شرکتهایی که نسبتا کوچک هستند وهمینطور شرکتهایی بزرگی که اتاق های جلسات بزرگی را به این موضوعات اختصاص میدهند با توجه به نفراتی که باید در این گونه فضاها بخشی از ساعات کاری خود را سپری کنند تیپ های مختلفی انتخاب میشود

از نظر شکلی میزهای کنفرانس میتوانند به شکل بیضی.دایره مربع مستطیل و یا مربع کامل باشند که بسته به محدودیت های اتاق موجود وبسته به نوع کاربرد ونوع گرد هم آمدن نفرات این نوع اشکال انتخاب میشوند.

انواع میز های کنفرانس

یکی از مشخصه های اصلی در انتخاب میز های کنفرانس کاربردی بودن وهمخوان بودن بانیاز مجموعه مورد استفاده کننده میباشد.

۱٫میز کنفرانس متصل به میز مدیریت

۲٫میز های کنفرانس جدا

۳٫میز های کنفرانس با طراحی های خاص

میز های کنفرانس به لحاظ تعداد به ۴٫۶٫۸ نفره  ویا ..تعداد نفرات بیشتر

ابعاد میزهای کنفرانس چه سایزی  باشند؟

شرکت نوژن سایز های مختلفی با توجه نیازهای متفاوت کاربران واتاق های جلسات را ارایه داده وبه طور کلی میتوان گفت که در انتخاب سایز های میز کنفرانس که براساس مثال : ۶نفره یا ۸نفره ویا بیشتر انتخاب شود ویا با توجه به طراحی مختص ونفرات بیشتر که در پروژه مورد نیاز میباشد باید طراحی شود که استانداردهای مشخص را نیز دارا میباشد

به طور مثال برای فضایی که هر شخص جهت نشستن مورد نیاز میباشد حداقل ۷۰سانت میباشد که درصورتی که نیاز به میز کنفرانس ۱۲ نفره باشد درنتیجه میتوان پیش بینی کرد که در هر طرف ۶نفر بایدبنشینند که هر نفر ۷۰ سانت حدود سایز طولی این میز باید ۴۲۰ سانتیمترباشد وساز عرضی نیز برای هر نفر حداقل ۶۰ سانت در نظر میگیرند

نکات دیگر انتخاب میزهای کنفرانس

روی سطح میز کنفرانس میتوان از سطوح برامده جهت تغییر سطح ساده میز استفاده کرد ضمن اینکه این فضا ها میتواند محل عبود کابل ها و ملحقات شبکه های عبور سیم و… باشند

در واقع سطح پله شکل روی میز هم میتواند کاربردی باشد وهم شکل میز را از سادگی مطلق خارج کرده ورنگ دیگری روی آن اعمال کرد.که جلوه میز را نیز بهتر کند

ارسال دیدگاه