فرم استخدام

خانهفرم استخدام
وضعیت تاهل :
سطح تحصیلات :
سوابق کاری :
سوابق آموزشی :
در صورت آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری (... , Office , Windows) و اینترنت میزان تسلط خود را بنویسید .
میزان آشنایی با مبلمان اداری :

توضیحات بیشتر :

0/5 (0 نظر)

متاسفانه، بخش دیدگاه ها در حال حاضر غیرفعال است.