بلاگ

صفحه اصلیبلاگمیز و مبلمان اداری
میز و مبلمان اداری نوژن

میز و مبلمان اداری

میز و مبلمان اداری نوژن

میز و مبلمان اداری به گروهی از ملزومات ,میزهای مدیریتی .کتابخانه وفایلها و … درساختمان های اداری اطلاق میشود که اصولا درتجهیز این گونه ساختمانهای اداری به کار میرودونقش اصلی را درطراحی دکوراسیون اداری ایفا میکند.

دکوراسیون داخلی اداری ونوع چیدمان در فضاهای اداری از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.زیرا این فضاهای کاری حجم ساعات زیادی از نفرات را درطول روز پر میکند ودرعین حال باید آسایش و راحتی وبه لحاظ روانشناسی رنگ واشکال و…باید بتواند محیطی مناسب ودرخور پرسنل ایجاد کند که مسلما میتواند در راندمان کاری واثربخشی وکارایی نیروهای شرکت نقش مهمی داشته باشد.

میز و مبلمان اداری

میز و مبلمان اداری

مبلمان استفاده شده در فضای کاری شما باید از مبلمان شیک ورنگ های جذاب و یک هارمونی بسیار مناسب در نهایت ایتجا بکند وزمانی که مشتریان ومراجعه کنندگان شما با وارد شدن به این فضاها ودیدن هارمونی مناسب که ایجاد شده بتوانند با اینگونه فضاها ارتباط مناسبی به لحاظ ذهنی ایجاد کنند وتاثیر مثبتی در ملاقات های که دراین مجموعه دارند داشته باشند.

مبلمان اداری که توسط شرکت نوژن تولید میشود به لحاظ عملکردی وبه لحاظ کارایی در سطح مناسبی میباشد ودر طراحی وتجهیز ساختمانهای اداری با کمک گرفتن از نیروهای طراحی متخصصی که در مجموعه دارد نسبت به این مضوع نهایی تلاش خود را دارد.

نکات مهم در نوع چیدمان میز و مبلمان اداری

معمولا در تجهیز ساختمان های اداری که برنامه ریزی بر آن است که از پایه طراحی شود وچیدمان های پیشنهادی توسط شرکت مبلمان اداری به کارفرمای محترم ارائه شود درشروع کار باید نکاتی توجه شود که ذکر آن میتواند کمکی به تصمیم گیری در این حوزه شود.

تقسیمات که توسط کارفرما نسبت به قرارگیری پرسنل در ذهن کارفرما میباشد مبنای طراحی شرکتهای دکوراسیون اداری میشود بعنوان مثال کارفرما درخواست دارد که در این واحد اداری باید یک اتاق به حسابداری یک اتاق به نیروهای پشتیبانی ویک فضای کاری به منشی و فضای دیگری به مدیریت و… اختصاص یابد که همگی باید در یک سالن باسطح صاف توسط پارتیشن ها جدا شود ومیزهای این پرسنل نیز دراین اتاق ها چیدمان گردد.

طراح مجموعه با توجه به اولویت هایی که از کارفرما تشخیص میدهد وبا توجه به محدودیت هایی که در استانداردهای طراحی و ابعادی در محل پروژه میباشد نکاتی را یادداشت ودرنهایت توسط نرم افزارهای اتوکد ومکس وویری نسبت به طراحی اقدام میکند وپیشنهادات اولیه را به مشتری اعلام میکند وگام به گام جهت نهایی کردن نقشه ها پیش میروند

محل قرار گیری میز منشی

محل قرارگیری میز منشی وتسلطی که باد این شخص نسبت به رفت وامدهای اداری و ارباب رجوع های شرکت داشته باشند وهمینطور میزهای کارشناسی چگونه باید در کنار هم چیدمان شود که تداخلی در رفت و آمد داخل اتاق ایجاد نشود ضمن اینکه همزمان بتوانند از نور کافی در داخل اتاق خود برخوردار باشند وراحتی نسبی در نوع چیدمان ایجاد شود و در طراحی فضای کاری اتاق مدیریت که از اهمیت ویژه های برخودار میباشد.که معمولا در اتاقهای مدیریتی باید فضای میز مدیریت.محل مبل های اداری و میز کنفرانس اداری متصل تعبیه شود.ودر طراحی اینگونه مکان ها باید به رسمی بودن یا عمومی بودن نیز توجه کافی مبذول داشت.

ارسال دیدگاه