فنگشویی به معنای آب و باد است. اصول اولیه وساختار اصلی فنگشویی، دورشدن از درهم برهمی و بی‌نظمی و انباشتگی است. آشفتگی و بی‌نظمی،شلوغی انرژی‌های مثبت را خالی می‌کند و به جای آن انرژی منفی را جایگزین می‌کند. کارشناسان فنگشویی معتقدند استفاده

[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10366" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10367" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10368" img_size="medium"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator border_width="5"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10369" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10370" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10371" img_size="medium"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] دانشگاه شاهرود [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10335" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10336" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10338" img_size="medium"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/3"][vc_separator border_width="5"][vc_single_image image="10339" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_separator border_width="5"][vc_single_image image="10340" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_separator border_width="5"][vc_single_image image="10341" img_size="medium"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]  تهران میدان آرژانتین - خیابان الوند [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="10284" img_size="medium" onclick="link_image"][/vc_column][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="10285" img_size="medium" onclick="link_image"][/vc_column][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="10286" img_size="medium" onclick="link_image"][/vc_column][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="10287" img_size="medium" onclick="link_image"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] کیلومتر8 جاده مخصوص کرج [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="10318" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="10319" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="10320" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="10321" img_size="medium"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] تهران برج مرکزی همراه اول واقع در میدان ونک [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_images_carousel images="10302" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10306" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="10303" img_size="medium"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] تهران واقع در جنب پارک چیتگر [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]